HƯỚNG DẪN NẠP RCOIN BẰNG THẺ TÍN DỤNG

Bước 1: Chọn biểu tượng nạp qua thẻ VISA/MASTER CARD và bấm tiếp tục.

Bước 2: Chọn gói nạp tướng ứng và bấm tiếp tục.

Bước 3: Nhập đầy đủ chính xác thông tin trên thẻ tín dụng và nhấn Thanh toán.

Sau khi hoàn thành thanh toán, hệ thống sẽ chuyển RCOIN vào tài khoản Ví của chúa công. Chúa công có thể sử dụng RCOIN này để mua các gói nạp mong muốn.