HƯỚNG DẪN NẠP RCOIN BẰNG THẺ CÀO

Bước 1: Chọn biểu tượng Nạp Bằng Thẻ Cào và nhấn tiếp tục.

Bước 2: Nhập số Serial và Mã PIN thẻ rồi nhấn Xác nhận thanh toán.

Sau khi hoàn thành thanh toán, hệ thống sẽ chuyển RCOIN vào tài khoản Ví của chúa công. Chúa công có thể sử dụng RCOIN này để mua các gói nạp mong muốn. Như vậy là đã hoàn tất.