HƯỚNG DẪN NẠP RCOIN BẰNG MOMO

 

Bước 1: Chọn biểu tượng nạp Momo và bấm tiếp tục.

Bước 2: Chọn gói nạp mong muốn và bấm Xác nhận thanh toán.

Bước 3: Quét mã và thanh toán

Hệ thống sẽ hiển thị mã QR code 

Chúa công mở ứng dụng ví Momo lên chọn Quét mã và thanh toán.

Sau khi hoàn thành thanh toán, hệ thống sẽ chuyển RCOIN vào tài khoản Ví của chúa công. Chúa công có thể sử dụng RCOIN này để mua các gói nạp mong muốn.