HƯỚNG DẪN NẠP RCOIN BẰNG ATM HOẶC IBANKING

Bước 1: Chọn biểu tượng nạp trực tiếp qua ATM và bấm tiếp tục.

Bước 2: Chọn gói nạp tướng ứng và bấm tiếp tục.

Bước 3: Chọn các ngân hàng phù hợp tương ứng và làm theo hướng dẫn để thanh toán.

Sau khi hoàn thành thanh toán, hệ thống sẽ chuyển RCOIN vào tài khoản Ví của chúa công. Chúa công có thể sử dụng RCOIN này để mua các gói nạp mong muốn.